POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ (17.09.2018)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się
17 września (poniedziałek) 2018 roku o godzinie 14:00
w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10, Sala Nr 1, parter.
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
III. Przyjęcie porządku obrad:
 
  1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2018 roku.
  2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2018 roku.
  3. Rozpatrzenie zarzutów zawartych w skardze na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  4. Rozpatrzenie zarzutów zawartych w skardze na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  5. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji.
  6. Sprawy różne
< POWRÓT