Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (23.04.2018)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 23 kwietnia (poniedziałek) 2018 roku o godzinie 13:30
w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10, Sala Nr 109, I piętro.


I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

III. Przyjęcie porządku obrad:

1. Rozpatrzenie zarzutów zawartych w skardze na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 30 sierpnia 2017 roku do 21 grudnia 2017 roku (stan na dzień 28 lutego 2018 roku) - wersja elektroniczna.

3. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej powołanego do kontroli wydatków ponoszonych na promocję i reklamę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wybranych paragrafach na 2017 r.

4. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji.

5. Sprawy różne.
< POWRÓT