POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ (25.06.2018)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się
25 czerwca (poniedziałek) 2018 roku o godzinie 11:00
w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10, Sala Nr 109, I piętro.
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
III. Przyjęcie porządku obrad:
 
  1. Zapoznanie się ze skargą mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku.
  2. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze br.
  3. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji.
  4. Sprawy różne.
< POWRÓT