KOMISJA ADMINISTRACJI, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INWENTARYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO (14.07.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 14 lipca 2020 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w trybie korespondencyjnym.
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 23 czerwca 2020 roku.
2) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200.
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.
6) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Osiedla ,,Belzacka’’.
< POWRÓT