KOMISJA ADMINISTRACJI, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INWENTARYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO (16.12.2019)

Posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1) Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku.
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
4) Opracowanie planu Pracy Komisji na I półrocze 2020 r.
5) Korespondencja kierowana do Komisji. 6) Sprawy różne.
< POWRÓT