KOMISJA ADMINISTRACJI, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INWENTARYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO (24.02.2020)

Posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 21 stycznia 2020 roku.
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły.
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
5) Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019”
6) Sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
7) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
8) Korespondencja kierowana do Komisji.
9) Sprawy różne.
< POWRÓT