KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (16.12.2019) WSPÓLNE POSIEDZENIE
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 16 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godzinie 13:00, w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala 1, parter.
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (09.12.2019)
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (25.11.2019)
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (28.10.2019)
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (23.09.2019)
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
KOMISJA, BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (26.08.2019)
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (08.07.2019) WSPÓLNE POSIEDZENIE WYJAZDOWE
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się
w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8.00.
KOMISJA, BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (19.06.2019)
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 19 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 13.45 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 109 (I piętro).