Petycja 1 z 2020
08-06-2020

Petycja 1 z 2020

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").