Petycja 1-4 z 2019 roku

Petycja dotyczy przyjęcia rozwiązań, które ograniczą degradację ekosystemu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Petycje  nr 1 - nr 4 z 2019 r.
Data wpływu petycji 15.04.2019
Przedmiot petycji Przyjęcie rozwiązań, które ograniczą degradację ekosystemu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 
Skan petycji Skan petycji z załącznikami
 
Dane podmiotu wnoszącego petycję* brak zgody na publikację
Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji
Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy 30.06. 2019 r.
Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji  
Wezwania / Ogłoszenia Informacja o terminie rozpatrzenia petycji
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Petycja nr 1, Petycja nr 2, Petycja nr 3, Petycja nr 4

* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
< POWRÓT