Petycja 1 z 2017 roku

Przyznanie prawa do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i zawiązków zawodowych (w rozumieniu przepisów  obowiązujących do kwietnia 1989 roku) oraz osobom pozostającym bez pracy w okresie przed dniem 4.06.1989 r. na skutek represji politycznych.
Petycja  nr 1/2017
Data wpływu petycji 14.07.2017 r.
Przedmiot petycji Przyznanie prawa do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i zawiązków zawodowych (w rozumieniu przepisów  obowiązujących do kwietnia 1989 roku) oraz osobom pozostającym bez pracy w okresie przed dniem 4.06.1989 r. na skutek represji politycznych
Skan petycji Skan
Dane podmiotu wnoszącego petycję* Stowarzyszenia Walczących
o Niepodległość 1956-89
infowieczyste@gmail.com
reprezentowane przez Prezesa Zarządu Daniela Alain Koronę
Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji
Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy 30.09.2017 r..
Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji brak
Wezwania / Ogłoszenia Informacja o terminie rozpatrzenia petycji
 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji skan odpowiedzi

* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 

Załączniki artykułu

skan odpowiedzi (ilość pobrań: 2) zobacz online
Skan petycji (ilość pobrań: 3) zobacz online
< POWRÓT