Petycja 2 z 2017 roku

Przyłączenie się do działań mających na celu poprawę międzynarodowej komunikacji kolejowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Petycja  nr 2/2017
Data wpływu petycji 08.08.2017
Przedmiot petycji Przyłączenia się do działań mających na celu poprawę międzynarodowej komunikacji kolejowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Skan petycji Skan; załącznik do petycji
Dane podmiotu wnoszącego petycję* Paweł Duda
Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji
Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy 08.10.2017
Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji brak
Wezwania / Ogłoszenia  
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Apel-skan; odpowiedź-skan, odpowiedź-PKP INTERCITY

* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 
< POWRÓT