Petycja 5 z 2019 roku

Petycja w spawie wprowadzenia polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Data wpływu petycji:                                                            21.08.2019 r.
Przedmiot petycji:                                                                Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 
Dane podmiotu wnoszącego petycję*                                     Konrad Cezary Łakomy
Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy              21.11.2019 r.
Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji:
Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji                   
Wezwanie/ Ogłoszenia
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki artykułu

Treść petycji (ilość pobrań: 40) zobacz online
Uzupełnienie do petycji (ilość pobrań: 16) zobacz online
opinia prawna (ilość pobrań: 12) zobacz online
Pismo do autora petycji (ilość pobrań: 8) zobacz online
Odpowiedź na petycję (ilość pobrań: 7) zobacz online
< POWRÓT