Skład Rady Miasta

Marlena Wężyk-Głowacka



Pracuje w:  






Dyżury: 

- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Biura Rady Miasta - tel. 44 732 77 30
 

Kontakt:

m.wezyk-glowacka@rada.piotrkow.pl