Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
/34/2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie wyremontowania chodnika położonego po południowej stronie placówki pocztowej a prowadzącego do przejścia dla pieszych na wysokości ul. Łódzkiej 35. 2020-03-25
XVIII/297/2020 Uchwała Nr XVIII/297/20 w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej 2020-03-24
XVIII/296/2020 Uchwała Nr XVIII/296/20 zmieniająca Uchwałę Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29. 2020-03-24
XVIII/295/2020 Uchwała Nr XVIII/295/20 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości. 2020-03-24
XVIII/294/2020 Uchwała Nr XVIII/294/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-03-24
XVIII/293/2020 Uchwała Nr XVIII/293/20 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-03-24
XVIII/292/2020 Uchwała Nr XVIII/292/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok. 2020-03-24
XVIII/291/2020 Uchwała Nr XVIII/291/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2020-03-24
XVIII/290/2020 Uchwała Nr XVIII/290/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. 2020-03-24
XVIII/289/2020 Uchwała Nr XVIII/289/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020. 2020-03-24