Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
XXIII//2020 Protokół z XXIII Sesji Rady Miasta (24.06.2020) 2020-07-15
XXII//2020 Protokół z XXII Sesji Rady Miasta (10.06.2020) 2020-07-15
/103/2020 Interpelacja radnej Sylwii Więcławskiej w sprawie naprawy nawierzchni na całej długości ulicy Świerczowskiej (uzupełnienie ubytków) jak i naprawę chodnika przy posesji 16A. 2020-07-09
/102/2020 Interpelacje radnego Łukasza Janika w sprawie braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. (Interpelacja stanowi uzupełnienie interpelacji z dnia 20.04.2020 r. oraz 05.05.2020 r.) 2020-07-09
/101/2020 Interpelacja radnego Łukasza Janika w sprawie wykazania kosztów porad prawnych zleconych przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski z podziałem na lata oraz rodzaj zatrudnienia od 2006 r. do 30.06.2020 r. 2020-07-09
/100/2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przechodzących na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Polnej, na wysokości ZUS. 2020-07-09
/99/2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu zmniejszenie hałasu emitowanego przez samolot służący do uprawiania sportów spadochronowych. 2020-07-06
XXIV//2020 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką. 2020-07-06
XXIV//2020 Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-07-06
XXIV//2020 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiej 5. 2020-07-06